Tak więc info

Stronka poprzednia niefortunnie została usunięta. Brak kopii zapasowej zmusił nas do stworzenia tymczasowej, czy może nowej. Co teraz?

  • Poczekać na rozwój sytuacji
  • Pomóc ewentualnie
  • Słuchać nas nadal ;)
colorful image

Radyjko zaprasza:

"Tak zapraszamy do słuchania."
- zielo

Zapraszamy: